Tillsammans bryter vi utanförskap genom arbete

Våra tjänster

Vår övertygelse är att det är genom riktigt arbete snarare än åtgärdsprogram som vi kan göra verklig skillnad för individen. Våra erfarenheter av att våga fokusera på osedd kompetens är beviset på att rätt matchning kan skapa nytta för både individ, företag och samhälle.

En funktionsnedsättning finns bara i förhållande till sin omgivning. Det är dags att ändra normerna på arbetsmarknaden och låta alla leva ut sin potential.

Vi hjälper ditt företag att inkludera funktionsnedsatt personal i företagets ordinarie verksamhet.

Läs mer om våra tjänster

Hållbarhet

Med ungefär en miljon svenskar i arbetsför ålder som har någon form av funktionsnedsättning är det ett ohållbart resursslöseri att arbetslösheten och utanförskapet inom denna grupp är oproportionerligt hög samtidigt som marknaden behöver mer arbetskraft.

Med vårt unika arbetssätt möjliggör vi tillgång till socialt hållbar arbetskraft med schyssta villkor, så att alla företag kan bidra till en inkluderande arbetsmarknad som bryter utanförskap. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Med verksamhet från Luleå i norr till Småländska höglandet i söder arbetar vi varje dag för att kompetensen hos människor med funktionsnedsättning ska komma till arbetsmarknadens förfogande.

Vi brinner för att förändra hela Sveriges arbetsmarknad och tillvarata den osedda kompetensen hos våra medarbetare.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just ditt företag att ta steget mot att vara en socialt hållbar och inkluderande arbetsplats.

Kontakt