Vanliga frågor

 
 

Här hittar du ett axplock av de vanligaste frågorna vi stöter på. Men om vi skulle ha missat svaret på just din fråga får du mer än gärna kontakta oss!

Vår kontaktinformation hittar du här!

 

Vad menar ni med social hållbarhet?

Vi tror att det finns företag som vill och försöker ta ett samhällsansvar och ofta talar man om CSR. Det kan handla om att man vill minska sin miljöpåverkan och att man vill vara ett ekonomiskt hållbart företag för att säkerställa långsiktighet.  
För många företag handlar det även om ett socialt ansvarstagande. Internt för att säkerställa en god arbetsmiljö och en hälsosam mångfald i arbetsgruppen, samt externt genom att inte diskriminera kunder eller anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden.

När vi säger att vi är socialt hållbara menar vi den nyttan vår verksamhet gör, genom att skapa en mer representativ mångfald i arbetslaget, bidra till ett förbättrat resultat, aktivt hjälpa en diskriminerad grupp in på arbetsmarknaden och den avlastning som detta innebär för de offentliga instanser som nu istället för ökade kostnader får ökade intäkter och avlastning. 

Det är social hållbarhet!

Vad menar ni med anpassat arbete?

Anpassning av arbete för våra medarbetare är vår kärnverksamhet. Det innebär att vi genom olika åtgärder övervinner det hinder som medarbetaren annars skulle ha för att fullgott utföra sitt arbete. Det sker alltid en individuell anpassning utifrån medarbetarens specifika behov och det kan vara allt ifrån speciella hjälpmedel som finns tillgängliga, individens individuella utvecklingsplan eller anpassning av arbetsuppgifterna. Anpassningarna sker alltid för medarbetarens skull så att den på bästa sätt kan bidra till er verksamhets resultat!

Vad är en funktionsnedsättning?

Ca 1 miljon av Sveriges arbetsföra befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Det innebär att man har någon form av fysisk, psykisk eller intellektuell nedsättning.
Det kan vara alltifrån en ryggskada till att man befinner sig inom autismspektrat.

Alla våra medarbetare i tjänsterna vi erbjuder har någon funktionsnedsättning men gemensamt är att alla också har en arbetsförmåga. Med vårt arbetssätt handlar det om att maximera potentialen i just den förmågan. 

Funktionshinder då?

Funktionshindret är själva hindret som behöver övervinnas för vår medarbetare. Det kan handla om trappor för den som har svårt att gå, den tunga kartongen för den som har en trasig rygg eller texten på en skärm för den som har svårt att se eller läsa. Våra anpassningar handlar om att vi ser till att  hindren övervinns så medarbetaren kan bidra med sin fulla förmåga.

Varför gör ni det här som privat företag?

Sverige är ett fantastiskt land och vi har i jämförelse med flera andra länder ett väldigt bra skyddsnät för personer med funktionsnedsättningar. Men det finns över 200 000 arbetsföra människor som står i kö till arbete genom statliga/kommunala åtgärder.
Väntetiderna är dock för långa för lediga platser, utanförskapet växer och påverkar människor negativt.
Vi måste alla ta vårt ansvar och göra mer för att inte detta resursslöseri ska fortsätta. 

Vi på vårt företag har en tydlig agenda gällande samhällsansvar, men hur gör vi konkret för att implementera den?

Att omsätta en hållbarhetsplan eller inkludering i rekryteringsprocesserna är inte alltid helt enkelt. Om ni vill kommer vi gärna ut och berättar mer om vårt arbetssätt och hur vi kan hjälpa just ert företag!
Kontakta oss här!

Vi i ledningen vill gärna arbeta mer med inkludering men vi är oroliga för hur det ska tas emot i arbetsgruppen, det finns så mycket fördomar!

Som en partner till Anpassad kompetens erbjuds man alltid möjligheten att få hjälp att kommunicera samarbetet och vad det innebär att ha en kollega med funktionsnedsättningar. Detta kan vi hjälpa er med på många olika sätt, vi kan hålla i presentationer på arbetsplatsträffar, genomföra workshops för arbetsledningen, hjälpa till med innehållet i interna presentationer etc. Kontakta oss så berättar vi gärna mer. Med ökad kunskap minskar fördomar.

Vi är ett så pass litet företag så jag tror inte vi kan göra så mycket!

Till och med en deltidstjänst kan förändra en människas liv helt och hållet. Möjligheten att efter utanförskap få vara en del i en gemenskap, möjligheten att gå från bidrag till arbete. Våra medarbetare vill bidra, det handlar om att vi måste se möjligheterna och ge dem chansen. 

Vad kostar det?

Prissättningen varierar från uppdrag till uppdrag och beroende på olika omkostnader så går det inte att säga någonting generellt. Vi har dock många exempel på när vårt arbetssätt genererar en ökad effektivitet och ett förbättrat resultat. Sedan behöver man som kund hos oss inte fundera över kostnader i samband med sjukdom eller semester.

Man vet förstås alltid på förhand vad kostnaden kommer bli innan vår medarbetare påbörjar sitt uppdrag. Vi gör gärna ett besök och undersöker hur förutsättningarna ser ut just hos er!