Våra tjänster

 
 

Mångfald på en arbetsplats är inte bara lönsamt. Som en inkluderande arbetsplats bidrar man även till ett hållbart samhälle imorgon. Vi önskar att fler företag väljer att ta sitt ansvar för att inkludera funktionsnedsatta i sin verksamhet så att alla får leva ut sin potential!
Det är någonting som vi på Anpassad kompetens arbetar för varje dag.

 

Bemanning

Behöver ditt företag växa? - Ett samarbete med Anpassad kompetens innebär att du har en partner i tillväxten. Vi arbetar varje dag för att utveckla och lära känna våra kandidater, så att när du behöver ta nästa kliv är vi redo med rätt person för uppdraget!

Vi tar hand om rekrytering, lönehantering, HR-frågor och arbetar aktivt med medarbetarutvecklingen. Enkelt, tryggt och hållbart!

Kontakta oss så kommer vi gärna ut och berättar mer!

Stöd och utveckling

Vi är med hela vägen - Vi vill att våra medarbetare ska lyckas. Därför tar vi alltid fram individuella utvecklingsplaner för våra medarbetare anpassade just efter er verksamhet. Dessa följer våra chefer upp med medarbetarna månadsvis så länge som uppdraget varar. Vi arbetar även proaktivt och systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön för våra medarbetare genom kontinuerliga processer.
Allt för att våra medarbetares kompetens ska nå sin fulla potential just hos er!

Anpassning

Alla våra medarbetare bidrar - Men för att kunna maximera detta krävs det att de har tillgång till rätt hjälpmedel och stöttning. Vi arbetar löpande genom kontakter med arbetsterapeuter och specialister för att säkerställa att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa ert företag framåt. Vi tar helt enkelt hand om anpassningen för att er verksamhet så smidigt som möjligt ska kunna fokusera på det ni gör bäst, er affär!

Hållbarhet

Vi tar hållbarhet på allvar - Som företag har vi inte bara ett långsiktigt ansvar mot naturen, utan även mot människorna och samhället där vi verkar. Utöver vårt ambitiösa miljöarbete kretsar hela vårt företag kring att minska utanförskap och skapa plattformar för människor så att man oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte ska få vara en del av och bidra till samhället vi verkar i.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!

Schyssta villkor

Anställning, inte åtgärd - Vi tror på våra medarbetares kapacitet.
Våra medarbetare tillhör annars en grupp som tyvärr ofta fastnar i obetalda praktiker eller sysselsättningar. Vi vill jobba långsiktigt för att förändra attityden gentemot det arbete personer med funktionsnedsättning utför, därför är det självklart för oss att erbjuda riktiga anställningar med schyssta villkor!

Lär dig mer om kompetensföretagens arbete här!

RIKTIGA arbeten

Våra medarbetare arbetar uteslutande med riktiga arbetsuppgifter - Vi vet att våra medarbetares kompetens kan bidra till resultatet hos våra kunder och samarbeten. Därför är vår målsättning alltid att integrera dessa i så stor utsträckning som möjligt i er ordinarie verksamhet.  Vi vet att det finns arbetsuppgifter som vår personal kan avlasta med och därigenom hjälpa er att optimera verksamheten och ta tillvara på den spetskompetens som era befintliga medarbetare besitter på bästa sätt. 

Rekrytering

Vill ni anställa direkt? - Inga problem! Vi uppmuntrar fler aktörer att hjälpa till med att ta sitt ansvar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Vi erbjuder i dessa fall möjligheten att få hjälp med att rekrytera rätt kandidat för uppdraget genom våra processer och kontaktnät.

En kontaktyta

Det är enkelt - Anpassade anställningar kan för företag innebära många nya kontaktytor och regelverk att ta hänsyn till. Ofta är det detta, i samband med en oro för att ens kunskap kring olika funktionsnedsättningar inte ska vara tillräcklig, som leder till att man avstår. Vid ett samarbete med Anpassad kompetens sköter vi de externa kontakterna och ni kan fokusera på arbetsledning och kärnverksamhet.

Samarbeten

Flexibel partner -Anpassad kompetens letar alltid efter företag och organisationer som delar vår målsättning om en socialt hållbar arbetsmarknad. Om ni har en idé till samarbete utöver vår kärnverksamhet är ni varmt välkomna att kontakta oss så att vi kan diskutera det vidare!

Kontaktinformation hittar ni här!